Svet-Stranek.cz
Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz
Stránky KSČM ve Frýdlantě nad Ostravicí

Komunální volby ve Frýdlantu:Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz

Komunální volby ve Frýdlantu

Pro komunální volby 2022 jsme společně s MO ČSSD vytvořili projekt s názvem LEVICE PRO FRÝDLANT, sdružení ČSSD, KSČM a nezávislých kanddátů. Kandidátní listina byla úspěšně podána, je na ní 9 členů KSČM, 3 členové ČSSD a 9 nezávislých kandidátů.

P r o g r a m o v é p r i o r i t y

1. Cenově dostupnější byty
• Formou studie vytipovat lokality pro výhledovou bytovou výstavbu v katastru města a pokud pozemky v nich nebudou v majetku města, snažit se tyto pozemky získat.
• Připravovanou stavbu bytového domu na ul. Nádražní nezadávat developerům, ale zabezpečit ji jako investici města s využitím dotačního programu buď přímo anebo prostřednictvím příspěvkové organizace, případně bytového družstva.

2. Město a občané
• K rozhodování samosprávy o plošných opatřeních a projektech mimořádného významu (jako bylo např. zřízení Městské policie) využívat místní referendum.
• V rámci participace občanů na rozhodování o chodu města posílit zpětnou vazbu ve vztahu úřad – občané, např. využitím anket, průzkumů veřejného mínění a besed s občany.

3. Podpora sportu a tělesné zdatnosti dětí a mládeže
• Pro žáky místních základních a středních škol připravit program na podporu poznávání regionu Beskydy zahrnující pěší výlety, přednášky, besedy s členy horské služby, přírodovědci, pamětníky apod.
• Grantový systém města upravit tak, aby se zvýšila objektivita v přidělování finančních prostředků ze schváleného objemu v rámci rozpočtu města.
• V rámci grantového systému podporovat více sport v rozpočtu města, zejména úspěšné sportovní kluby a ty subjekty, které organizují sportovní aktivity dětí a mládeže.

4. Podpora turistických aktivit a cestovního ruchu
• Iniciovat a spolu s Klubem českých turistů zřídit novou turistickou trasu na vrchol Ondřejníku (např. od ulice F. Duši) s pokračováním na Ondřejník - sedlo.
• S využitím dotačního programu EU vybudovat naučnou stezku na slezském břehu Ostravice mezi lubenskou lávkou a Harcovským mostem s informačními tabulemi k historické hranici mezi Moravou a Slezskem.

5. Energie, životní prostředí
• V rámci podpory obnovitelných zdrojů energie a snížení finančních nákladů města najit vhodné plochy na objektech v majetku města, zhotovit projekt a s využitím dotačních programů realizovat fotovoltaickou výrobu elektřiny.
• Realizovat zelenou klidovou zónu ve formě parku od ul. Hlavní k dopravnímu hříšti s parkovištěm podél cesty.