Svet-Stranek.cz
Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz
Stránky KSČM ve Frýdlantě nad Ostravicí

Přání do nového roku. INFORMACE O AKTIVITÁCH - NÁZORY - NÁVRHY A POSTOJE ZASTUPITELŮ ZA KSČM - DISKUZE:Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz

Přání do nového roku. INFORMACE O AKTIVITÁCH - NÁZORY - NÁVRHY A POSTOJE ZASTUPITELŮ ZA KSČM - DISKUZE

Vítáme Vás na stránkách KSČM ve Frýdlantě nad Ostravicí!

Naleznete zde informace o našich akcích ve městě, ve frýdecko-místeckém okrese, případně v moravskoslezském kraji.

Dozvíte se o našich iniciativách, názorech a stanoviscích
k projednávaným bodům v zastupitelstvu města a k dění ve městě a regionu.

Naleznete zde také komentáře a články k místním, vnitrostátním a mezinárodním událostem a k významným výročím.


Ve městě působí tři základní organizace KSČM:
- ZO Frýdlant n.O. - město
- ZO Nová Ves
- ZO Lubno

Zastupitelstvo města má 21 členů, volební strana KSČM získala v posledních volbách 2 mandáty.


KDO SKUTEČNĚ JSME?

Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona. Pro své označení používá zkratku KSČM.
Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.
(ze stanov KSČM)

Socialismus 21. století chápeme jako společnost svobodných a rovnoprávných občanů, společnost sociálně spravedlivou a ekonomicky prosperující, jejímž základním cílem je všestranné zvyšování kvality života obyvatel.
Chceme, aby to byla společnost vzniklá s podporou naprosté většiny občanů, aby byla v plné míře demokratická, založená na principu občanské samosprávy.
Socialistická ekonomika v našem pojetí bude tržní ekonomikou se strategickým plánováním, usměrňovanou k zabezpečení společenských priorit.
(z posledního VII. Sjezdu KSČM)

NEVĚŘTE LŽÍM, KTERÉ O NÁS ROZŠÍŘUJÍ ČEŠTÍ ANTIKOMUNISTÉ!