Svet-Stranek.cz
Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz
Stránky KSČM ve Frýdlantě nad Ostravicí

Diskuzní příspěvky, články, stanoviska:Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz

Diskuzní příspěvky, články, stanoviska

Existují dva konzervatizmy?


Tomáš Czernin, kandidát na předsedu TOP 09, přišel s pozoruhodnou hypotézou (Právo 29. 6.) Podle ní existují dva druhy konzervatismu. Ten pravý poznáme podle toho, že stojí na evropské kultuře, humanismu a křesťansko-idealistických základech. Naopak falešný konzervatismus hlásá xenofobii a nacionalismus.
Pravdou je, že už od dob Edmunda Burkea a Louise de Bonalda existuje konzervatismus jen jeden. Má bytostnou nedůvěru k rychlým změnám, podporuje ustavený řád, drží se tradice, vyzdvihuje hodnotu národa, vlasti a rodiny.
To, co senátor Czernin vydává za pravý konzervatismus, je ve skutečnosti plodem levicového liberalismu. Je to vidět i z toho, že se výslovně odvolává na potřebu modernizace společnosti. Se ztotožňováním národa s nacionalismem přišla takzvaná nová levice. Ta také vymyslela nálepku xenofobie pro všechny, kdo se brání smíchávání odlišných kultur v kotli globalizace.
Evropské instituce, vůči kterým je TOP 09 tak vstřícná, hájí v ekonomické oblasti politiku neoliberalismu šitou na míru nadnárodním korporacím a finančního kapitálu, v politice migrační prosazují přístup levicového liberalismu. O konzervativních hodnotách není v dokumentech Evropské unie ani zmínka.
To, co Tomáš Czernin považuje za pravý konzervatismus, je ve skutečnosti levicově liberální ideologie emancipace člověka, jejíž součástí je mimo jiné popření všech konzervativních hodnot, které údajně omezují rozvoj všelidské svobody. Levicový kulturní liberalismus požaduje Evropu otevřenou migračním tokům, Evropu, která se má změnit v laboratoř multikulturního soužití.
Odvolávat se přitom na křesťanství je hodně pokrytecké. Je mi líto, že to jako ateista musím vysvětlovat, ale křesťansko-idealistické základy nemají mít v takové Evropě přednost před idejemi jiných náboženství, ani před pověrami sekt a rituály nekřesťanské provenience.
Senátor Czernin to má tak krásně bruselsky popletené, že bude nepochybně do čela pravé konzervativní topky zvolen.
Jan Keller